مبدل صنعتی ۲۴ ولت به ۵ ولت ۱۲ ولت به ۵ ولت/تغذیه دیمر دار۱

  • اصفهان، اصفهان ،
  • بازار فروش، تاسیسات مکانیکی، مخازن و مبدل ها
  • ۱۷۴
+