تولید کنتور آب و انشعاب کسراسان

  • تهران، تهران، سنگلج
  • بازار فروش، تاسیسات مکانیکی، شیرآلات صنعتی
  • ۶۰۰

 

تولید کنتور آب و پخش انشعاب کسراسان

شرکت آبفر و آبتراز

نماینده انحصاری کنتورDm1 آبفر

کنتور d3m دی ام

فراسنج

کنتور R_125

کنتور ایران انشعاب

کنتور آبان

کنتورهای حجمی و کشاورزی

در همه سایز

کنتور های حجمی و کشاورزی

کنتور ایران انشعاب در سایز

شیر فلکه kitz,cim و انواع ایرانی و چینی

کنتور آب دیجیتال و ساده

شیر شبکه (انشعاب)

شیر قطع و وصل پرواز

شیر خودکار پرواز

مغزی شیر مخلوط

شیر پیسوار

شیر آتش نشانی

محصولات شرکت پرواز

پارس برنز

کاراندیشان

( پخش انواع کنتور و انشعاب کسراسان )

+