فروش هواکش سانتریفیوژ

  • فارس، شیراز، باهنر
  • بازار فروش، تجهیزات و ابزار، سایر
  • ۵۳

فروش هواکش صنعتی سانتریفیوژ

اگزاست فن های صنعتی سقفی و پشت بامی

انواع مکنده و دمنده

انواع فشار قوی - نیمه فشار - موادکش

+