هواکش سانتریفیوژ

  • اردبیل، اردبیل،
  • بازار فروش، فروش تجهیزات و ابزار، سایر
  • ۲۸۱

تولید هواکش های صنعتی-رستورانی-

مکنده نجاری

دستگاه موادکش

باکس فن-سایلنسر

+