فروش سانتریفیوژ در یزد

  • یزد، يزد،
  • بازار فروش، فروش تجهیزات و ابزار، سایر
  • ۲۹۹

فروش انواع هواکش های صنعتی

سانتریفیوژ مستقیم و غیر مستقیم

پروانه دبل بکوارد دوطرفه

 

+