بیل مکانیکی اطلس ۱۳۰۴تخم مرغی

  • البرز، نظرآباد،
  • بازار فروش، فروش ماشین آلات، بیل مکانیکی
  • ۱۱۶۴

همه چی تکمیل و بشرط کار داده میشود.

+