بیل مکانیکی اطلس ۱۳۰۴تخم مرغی

  • البرز، نظرآباد،
  • بازار فروش، ماشین آلات، بیل مکانیکی
  • ۳۲۴

همه چی تکمیل و بشرط کار داده میشود.

باپیمانکار

باپیمانکار

۰۹۳۹۹۵۳۱۴۴۵ ثبت سفارش راهنمای خرید
+