فروش کلیه وسایل پیمانکاری با کیفیت به صورت یکجا

  • اصفهان، برخوار و میمه،
  • بازار فروش، فروش تجهیزات و ابزار، سایر
  • ۲۹۹

وسایل به دلیل تغییر شغل به فروش میرسد .بسیار با کیفیت و کامل میباشد.شلمل قالب و جک و...

+