خریدار لودرکاترپیلار۹۵۰

  • فارس، لار،
  • بازار فروش، فروش ماشین آلات، لودر و مینی لودر یا بابکت
  • ۲۷۹

سالم بدون شکستکی و تمیز

+