تیلر با تلریلی

  • گلستان، بندر گز،
  • بازار فروش، فروش ماشین آلات، کشاورزی
  • ۳۱۶

یک تیلر سالم باربری سال 85

منبع

+