تانکر آب ۳۱ هزار لیتری بوشهر ، عالیشهر

  • بوشهر، بوشهر،
  • بازار فروش، فروش ماشین آلات، کامیون و کمپرسی
  • ۲۱۰

تانکر 31هزار لیتری بدون پوسیدگی 5ماه باهاش کار کردم 
 

+