مدل ۷۲موتور تازه تعمیر سیلندرp۲ میلنگ استاندارد همه چیز فابریک قیمت ۷۰میلیون

  • تهران، تهران، آجوادیه
  • بازار فروش، فروش ماشین آلات، کامیون و کمپرسی
  • ۳۰۵

مدل 72موتور تازه تعمیر سیلندرp2 میلنگ استاندارد همه چیز فابریک قیمت 70میلیون

+