فروش کابل های فشارقوی،خرطومی،قوطی فروش دژنکتور،سکسیونر،رله،ترانس،کابل

  • تهران، تهران،
  • بازار فروش، تاسیسات برقی، سیم و کابل
  • ۱۵۹
+