خازن کوره القایی -خازن -خازن آبگرد- خازن فرکانس شبکه -خازن AC- خازن DC- خازن کندیل -فروش خازن کند

  • تهران، تهران،
  • بازار فروش، تاسیسات برقی، خازن های صنعتی و منابع تغذیه
  • ۱۷۸
+