پمپ هیدرولیک

  • آذربایجان غربی، ارومیه،
  • بازار فروش، تاسیسات مکانیکی، پمپ ها
  • ۲۲۳
+