برج خنک کننده جریان مخالف cooling tower

  • اصفهان، اصفهان ،
  • بازار فروش، تاسیسات مکانیکی، برج خنک کننده
  • ۱۸۲
+