برج های خنک کن، کولینگ تاور، برج خنک کننده

  • تهران، تهران،
  • بازار فروش، تاسیسات مکانیکی، برج خنک کننده
  • ۲۲۰
+