نصب و راه اندازی کانال هوایی چهار گوش و گرد -سرویس کولر -تنظیم دریچه هوا-شیروانی و آردواز

  • تهران، تهران،
  • بازار فروش، تاسیسات مکانیکی، کانال هوا و دودکش
  • ۲۴۹
+