تهویه عباسی سازنده انواع کانالهای انتقال هوا_دریچه های تنظیم هوا_دمپروسایرتجهیزات انتقال هوا

  • خراسان رضوی، مشهد،
  • بازار فروش، تاسیسات مکانیکی، کانال هوا و دودکش
  • ۲۱۲
+