تیرچه اتوماتیک و صنعتی سلماس

  • آذربایجان غربی، سلماس،
  • بازار فروش، مصالح ساختمانی، تیرچه فلزی و بتنی
  • ۲۵۲
+