تیرچه وبلوک های سبک سقفی ودیواری

  • آذربایجان غربی، خوی،
  • بازار فروش، مصالح ساختمانی، تیرچه فلزی و بتنی
  • ۱۷۷
+