۰۹۱۱۳۲۰۵۱۱۰

  • مازندران، آمل،
  • بازار فروش، مصالح ساختمانی، تیرچه فلزی و بتنی
  • ۲۲۷
+