تیرچه پیش فشرده سقفی ایران

  • البرز، کرج ،
  • بازار فروش، مصالح ساختمانی، تیرچه فلزی و بتنی
  • ۲۰۹
+