تیرچه های فلزی با جان باز

  • آذربایجان شرقی، تبریز ،
  • بازار فروش، مصالح ساختمانی، تیرچه فلزی و بتنی
  • ۱۸۲
+