دیگ آبگرم

  • خراسان رضوی، مشهد،
  • بازار فروش، تاسیسات مکانیکی، دیگ حرارتی و بخار
  • ۲۱۲

با پیمانکار

+