تیرچه و بلوک

  • تهران، تهران،
  • بازار فروش، مصالح ساختمانی، تیرچه فلزی و بتنی
  • ۱۹۲

با پیمانکار

+