تیرچه پیش تنیده (پیش فشرده )

  • تهران، تهران،
  • بازار فروش، مصالح ساختمانی، تیرچه فلزی و بتنی
  • ۲۰۳

با پیمانکار

+