تیرچه و بلوک سبک برج

  • تهران، پاکدشت،
  • بازار فروش، مصالح ساختمانی، تیرچه فلزی و بتنی
  • ۱۷۹
+