خرپای تیرچه و شبکه میلگردی (مش) در بندرعباس

  • هرمزگان، بندر عباس،
  • بازار فروش، مصالح ساختمانی، خرپا و سازه فضاکار
  • ۲۴۹
+