فروش قیر طبیعی (گیلسونایت)

  • کرمانشاه، گیلان غرب،
  • بازار فروش، مصالح ساختمانی، قیرومشتقات
  • ۲۱۱
+