فروش آجر نسوز شاموتی و منیزیتی و گرافیتی و آلومینی به صورت نو و ضایعاتی درتناژبالا

  • خوزستان، اهواز،
  • بازار فروش، مصالح ساختمانی، آجر
  • ۲۰۸
+