کمباین جاندیر ۹۵۵.. مدل ۶۳

  • آذربایجان غربی، نقده،
  • بازار فروش، فروش ماشین آلات، کشاورزی
  • ۴۵۰
+