کمباین سهند s-۶۸

  • آذربایجان غربی، سردشت،
  • بازار فروش، فروش ماشین آلات، کشاورزی
  • ۲۶۷
+