خازن یو پی اس، خازن کوره، خازن دی سی، خازن ای سی

  • تهران، تهران،
  • بازار فروش، تاسیسات برقی، خازن های صنعتی و منابع تغذیه
  • ۱۰۵
+