روغن ترانس ، روغن ژنراتور ، روغن کمپرسور ، روغن توربین ، روغن ترانسفورماتور ، روغن هیدرولیک ،

  • تهران، تهران،
  • بازار فروش، تاسیسات برقی، ترانسفورماتور
  • ۱۰۶
+