یک برنامه زمان بندی خوب چه ویژگی دارد ؟

یک برنامه زمان بندی خوب چه ویژگی دارد ؟

برنامه زمانبندی به انواع برنامه زمانبندی کلی  ، برنامه زمانبندی به روز شده، برنامه مبنا ، برنامه زمانبندی طبق ساخت تقسیم میشود در ادامه میخواهیم یک برنامه زمان بندی را با هم مرور کنیم.

 امروزه اهمیت برنامه زمان‌بندی پروژه، بر هیچ‌کس پوشیده نیست.پروژه تلاشی منحصربه‌فرد و موقتی جهت نیل به اهدافی مشخص است. با توجه ماهیت منحصربه‌فردی پروژه می‌توان نتیجه گرفت که اجرای پروژه مملو  از عدم قطعیت است که این عدم قطعیت، باعث بروز مشکلاتی در راستای اجرای موفقیت آمیز پروژه می شود. مهم‌ترین کارکردهای برنامه زمان‌بندی بررسی المان‌های مختلف زمان، هزینه، و کیفیت پروژه است که برحسب آن‌ها اقدامات اصلاحی صورت می گیرد و با به حداقل رساندن تغییر در این المان ها موفقیت یک پروژه افزایش می یابد.

اهمیت برنامه زمان بندی در اسناد پیمان: 

موارد زیر در اهمیت برنامه زمان‌بندی در شرایط عمومی پیمان آورده شده است:

ماده 18: مسئولیت حسن اجرای کار،برنامه کار،گزارش پیشرفت کار،هماهنگی با پیمانکاران دیگر،رئیس کارگاه

ماده 20: تجهیز کارگاه،تدارک مصالح،تجهیزات و ماشین‌آلات: 

ماده 22:ترتیب گردش مدارک،نقشه‌ها و دستور کارها

ماده 24 :واگذاری،پیمانکاران جزء

ماده 25 :اجرای کاردرشب

ماده 28 :تحویل کارگاه

ماده 31 :تغییر مدت پیمان

ماده 46 :موارد فسخ پیمان

مزیت‌های داشتن یک برنامه زمان‌بندی:

برنامه‌ریزی مطلوب و اجرای درست برنامه زمانبندی پروژه امکاناتی را در اختیار مدیر پروژه قرار می‌دهد که به‌راحتی می‌تواند بر پروژه مسلط شود و درک درستی از آینه پروژه به دست می دهد. 

موارد زیر از مهم‌ترین مزیت‌های برنامه زمانبندی هستند.

ایجاد یک زبان مشترک برای فهم برنامه اجرا پروژه بین تمامی ذینفعان پروژه

کنترل و اندازه‌گیری کار انجام شده

کشف به‌موقع و واکنش سریع به ریسک‌های پروژه و اتفاقات پیش‌بینی‌نشده

طرح‌ریزی اقدامات اصلاحی برای برخورد با مشکلات

شناسایی برهم‌کنش سه رکن اساسی پروژه(زمان، هزینه، کیفیت) بر پروژه

انواع برنامه زمان‌بندی

 1. .برنامه زمان‌بندی کلی  : برنامه زمانبندی است که در ابتدای پروژه تهیه می‌شود و یکی از اهداف مدیریت پروژه، انجام پروژه بر اساس این برنامه و مطابق با تاریخ‌های آن است
 2. برنامه زمان‌بندی به‌روز شده:  پس از شروع اجرای پروژه، برنامه زمانبندی کلی در فواصل زمانی مشخص بر اساس اطلاعات فعالیت‌ها از حیث تاریخ شروع و پایان، پیشرفت و غیره به‌روزرسانیمی‌شود
 3. برنامه مبنابرنامه هدف اولین برنامه مبنای پروژه است. چنانچه کارفرما و پیمانکار در زمان اجرای پروژه توافقات جدیدی درزمینهٔه تاریخ‌ها، روندهای اجرای کار، دامنه پروژه و ... حاصل کنند، بر آن اساس، برنامه را تغییر داده و وقایع گذشته را نیز در آن به‌روزرسانی می‌کنند
 4. برنامه زمانبندی طبق ساخت  : برنامه‌ای که کلیه اتفاقات، فعالیت‌ها و رویدادهای پروژه را به همراه تاريخ واقعی رخداد آن‌ها نشان می‌دهداین فعالیت‌ها ممکن است از ابتدا در برنامه اصلی لحاظ شده باشند و یا بعداً در حین اجرای پروژه در قالب درخواست تغییر کار به پروژه اضافه و اجراشده باشند.

 

روش تهیه یک برنامه زمان‌بندی موفق:

اصولاً در تهیه و اجرای برنامه زمان‌بندی موفق باید کلیه گروه‌های اجرای و فنی پروژه را درگیر کرد این کار چند تا مزیت می‌تواند داشته باشد.

 • در نظر گرفتن توانائی‌ها، محدودیت‌ها و نیازمندی‌های هر یک از بخشهای اجرایی پروژه منجر به تولید یک برنامه زمان‌بندی واقع‌گرایانه و صحیح از پروژه می‌گردد.
 • وجود چنین همفکری و ارتباط مؤثری در تهیه برنامه زمانبندی اجرای پروژه روحیه، فرهنگ همکاری و هماهنگی بین اعضای پروژه را تقویت می‌کند.
 • ارکان پروژه به اجرای برنامه‌ای که خودشان هم در تهیه آن سهیم بوده‌اند تعهد پیدا می‌کنند.

ویژگی برنامه زمانبندی موفق :

با توجه به ماهیت منحصربه‌فرد بودن پروژه وجود انحراف در برنامه زمان‌بندی اجتناب‌ناپذیر است. برنامه زمان‌بندی موفق است اجرا کمترین انحراف را با برنامه مبنا داشته باشد. برنامه‌ای موفق است که ویژگی‌های زیر را داشته باشد. در ادامه به شرح این موارد و چگونگی مدل کردن آن‌ها در نرم‌افزارها خواهیم پرداخت

 • برنامه زمان‌بندی باید ساختار شکست مناسبی داشته باشد.
 • برنامه زمان‌بندی باید شامل زمان دسترسی به منابع اجرای کار و هماجرای فعالیت‌های دارای محدودیت اجرا ازنظر آب و هوایی واردشده باشد.
 • شبکه منطقی فعالیت‌ها کامل باشد. 
 • تقدم و تأخر درست آیتم‌ها توسط متخصصین مربوطه در هر بخش، تهیه شود.
 • رابطه از نوع FSبیشترین فراوانی را بین روابط بین فعالیت‌ها داشته باشد
 • رابطه SFاستفاده‌نشده باشد.
 • از Lagو leadزیاد در تقدم و تأخر کارها استفاده‌نشده باشد. 
 • فقط مایل ستون‌ها مجاز به داشتن قید هستند. قیدهای اعمال‌شده روی هر آیتم چک شود.
 • تا حد امکان از قیود بر روی فعالیت‌ها به‌جز مایل ستون‌ها اجتناب شود.
 • همه‌ی آیتم‌ها بانام‌های مشخص و منحصربه‌فرد واردشده باشند. 
 • منابع و زمان اجرای فعالیت با توجه توان اجرای کار و همچنین با نظر واحدهای مربوطه باشد.

جمع بندی مطلب:

 در استاندارد پی ام باک pmbok اجرای پروژه چیزی جز اجرای برنامه زمانبندی پروژه نیست. برنامه زمانبندی به خوبی نشان دهد هر کاری چقدر به سایر فعالیت های پروژه بستگی دارد، در چه زمانی انجام می شود و چقدر طول می کشد. وجود برنامه زمانبندی با رویکردی سیستماتیک، مسیر اجرای پروژه را روشن می کند، شاخصی برای سنجش پیشبرد پروژه ارائه می دهد، منجر به شناسایی مشکلات و موانع احتمالی بر سر راه پروژه شده و ارائه سریع راه حل را ممکن می سازد. در مطالب بعدی هر کدام از قسمت های گفته شده با ذکر مثال هایی تشریح می شود.

+