نحوه اجرای زمان بندی بر کار کارگران ساختمانی

زمان بندی از مهمترین مولفه های حاکم بر قراردادها در پروژه های ساخت و ساز می باشد. در برخی قراردادها برای تاخیر در اجرای پروژه، به ازای هر روز جریمه ای از طرف کارفرما یا پیمانکار تعریف می شود...

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۱
  • تعداد بازدید: ۵۴۹
  • گروه: سایر

نحوه اجرای زمان بندی بر کار کارگران ساختمانی

زمان بندی از مهمترین مولفه های حاکم بر قراردادها در پروژه های ساخت و ساز می باشد. در برخی قراردادها برای تاخیر در اجرای پروژه، به ازای هر روز جریمه ای از طرف کارفرما یا پیمانکار تعریف می شود. از طرفی گاهی در ازای هر روز زودتر تحویل دادن پروژه نسبت به زمان تعیین شده، پاداشی به کارگران پرداخت می گردد. حرفه کارگری ساختمان به خودی خود بسیار بسته تر از آن است که بتوان زمان بندی را در آن اعمال کرد؛ اما با دو راهکاری که در ادامه بیان می کنیم، میتوان زمان بندی را به نحو مطلوبی در قراردادهای کارگری به کار گرفت.


از دست ندهید : تشخیص کارگر حرفه ای از کارگر ناشی


زمانبندی کارگران برنامه زمانی پروژه ساختمانی عمرانی کارگر ساده

چگونه مطابق برنامه زمان بندی کار کارگران را به اتمام برسانیم؟

  1. روش اول که بسیاری از پیمانکاران و اکیب های اجرایی موفق در زمان بندی، برای کارگران ساختمانی به کار می گیرند، فاز بندی یا به اصطلاح بازاری، چند تیکه کردن عملیات اجرایی است. با فاز بندی پروژه، تخمینی از زمان اجرای کار بدست آید. پس از آن به راحتی میتوان حجم کار یک روز را معین کرد.توصیه می شود بر این اساس، کارگری که بیش از حجم روزانه کار کرده است، پاداش یا اضافه کاری دریافت کند.
  2. دومین راهکار برای اجرای برنامه زمان بندی در قرارداد کارگران، سنجش حجم کار، بر اساس خروجی کار یک روز کارگر می باشد. یعنی پس از اتمام یک روز کاری، حجم کار یک کارگر را به عنوان معیار در نظر گرفته و سپس مطابق با آن و البته با مشورت و همکاری خود او، حجم کل کارگر بر حسب نفر-روز تعیین می شود. حال میتوان برنامه زمان بندی را اصلاح کرده و یا تعداد نفرات درست برای انجام برنامه فعلی در نظر گرفت.

 در آخر ذکر یک نکته الزامیست. همان طور که در متن هم گفته شد، در مورد کارگران ساختمانی به دلیل فرهنگ غالب، سختی کار بالا و البته جبهه گیری آن ها در برابر تذکر زیاد، سیستم پاداش دهی و تشویق بسیار بهتر از سیستم جریمه جواب می دهد.  
 

در اپلیکیشن باپیمانکار فضایی ایجاد کردیم که شما می توانید لیستی از افراد با مهارت های مختلف را مشاهده کنید، رزومه آنها را ببینید و قبل از شروع کار با آنها چت کنید. بدین ترتیب و با توصیه های بالا می توانید کارگر ماهر مورد نیاز خود را استخدام کنید. برای مشاهده ی لیست کارگر ها بر روی لینک زیر کلیک کنید.


بازار متخصصین باپیمانکار، بستری برای جست و جوی آسان شغل مورد نظرتان


 

+