ساخت و ساز های سریع : شماره ۵ : homeshell

پروژه homeshell در شهر لندن به معنی واقعی کلمه تجسم جهت گیری فعلی علم معماری است...

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۰۱
  • تعداد بازدید: ۳۸۳
  • گروه: سایر

پروژه homeshell در شهر لندن به معنی واقعی کلمه تجسم جهت گیری فعلی علم معماری است. مصرف انرژی پایین و سازگاری با محیط زیست. هزینه  و زمان ساخت و ساز پایین هم از دیگر ویژگی های این خانه سه طبقه  است. ( این سساختمان در کمتراز 24 ساعت قابل آماده سازی است.)
 

+