ساخت و ساز های سریع : شماره ۱۰

ساختمان Mini Sky City در چین دهمین مورد از این لیست می باشد.این ساختمان با مساحت ۱۸۶,۰۰۰ متر مربع ، ظرف تنها ۱۹ روز به محل کار جدید ۴۰۰۰ نفر و ۸۰۰ خانه جدید تبدیل شد. ( نرخ باور نکردنی سه طبقه در روز! )

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۸
  • تعداد بازدید: ۱۷۸
  • گروه: سایر

ساختمان Mini Sky City در چین دهمین مورد از این لیست می باشد.این ساختمان با مساحت 186,000 متر مربع ، ظرف تنها 19 روز به محل کار جدید 4000 نفر و 800 خانه جدید تبدیل شد. ( نرخ باور نکردنی سه طبقه در روز! )

+