اتفاقات جالب عمرانی و ساختمانی

مجموعه ی برخی از رخداد های جالب ساختمانی در سال ۲۰۱۷

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۵
  • تعداد بازدید: ۲۱۴
  • گروه: سایر

اتفاقات جالب عمرانی و ساخت و سازی 

مجموعه ی  برخی از رخداد های جالب ساختمانی در سال 2017

+