چرا برون سپاری ؟!

چرا برون سپاری ؟!

مروری بر دلایل، خطرات و مزایای برون سپاری کارها و وظایف...

چرا برون سپاری ؟!

همونطور که میدونید برون سپاری درواقع سپردن برخی از وظایف سپردن برخی مسئولیت ها به یک شرکت یا یک شخص ثالث، و بستن قرارداد با آنهاست تا برخی کارها را انجام دهند. به بیانی دیگر برون سپاری در مفهوم اولیه خود بدین معناست که بخشی از فعالیتهای یک شرکت به بیرون سپرده شود و در حقیقت خود شرکت از فرایند خارج شود و کارها توسط شخص ثالث انجام شود. به عنوان مالک یک شرکت کوچک، شما احتمالا به فکر برون سپاری قسمتی از کسب و کار خود افتاده اید. مزایای برون سپاری به نظر آشکار می رسد. اما مرور آن خالی از لطف نیست...

دلایل برون سپاری

دلایل بسیاری وجود دارد که شرکت ها اقدام به برون سپاری می کنند. در اینجا برخی از دلایل را با هم مرور می کنیم:

۱ – کاهش و کنترل هزینه ها

۲ – بهبود تمرکز شرکت بر صلاحیتهای اصلی

۳ – دسترسی به قابلیت های استثنایی

۴ – استفاده از منابع داخلی برای مقاصد دیگر

۵ – زمانی که منابع داخلی در دسترس نیستند

۶ – به حداکثر رساندن منافع حاصل از بازسازی

۷ – در دسترس قرار دادن سرمایه

۸ – کاهش خطر

خطرات برون سپاری

۱ – برخی از وظایف و کارها به راحتی برون سپاری نمی شوند.

۲ – از دست دادن کنترل

۳ – تضعیف روحیه کارکنان

۴ – شما ممکن است محدود شوید.

مزیت های برون سپاری

۱ – دسترسی به آخرین تکنولوژی

۲ – صرفه جویی در هزینه

۳ – کارکنان متخصص

۴ – انعطاف پذیری

۵ – امنیت شغلی و کاهش فرسودگی شغلی کارکنان

نتیجه گیری:

حال که شما خطرات و مزیت های برون سپاری را در کسب و کار خود دیدید، موارد زیادی برای فکر کردن به آنها وجود دارد. این که شما برون سپاری و یا استخدام داخلی را انتخاب می کنید، یک چیز مسلم است. شما باید بدانید که چگونه می توانید روابط موفق کاری با افرادی که کار شما را به عهده می گیرند، داشته باشید. درک و مقابله با آنها همیشه به سادگی صورت نمی گیرد. در اینجا چند راهنمایی برای شما دارم:

•    اهداف و مقاصد پروژه و یا روابط تجاری خود را بطور واضح مشخص کنید.

•    چشم انداز استراتژیک داشته باشید و برای پروژه یا رابطه خود برنامه ریزی کنید.

•    از طریق تحقیق و پژوهش، استخدام های جدید را انجام دهید.

•    یک قرارداد یا طرحی ایجاد کنید که شامل همه انتظارات یک رابطه، به ویژه جنبه های مالی می باشد.

•    با همه افراد / گروه ها ارتباط داشته باشید.

 

+