مشارکت کارکنان ، راز سود آوری در ساخت و ساز

مشارکت کارکنان ، راز سود آوری در ساخت و ساز

بسیاری از کسب و کار ها دریافته اند که عدم مشارکت کارکنان و کارگران مشکلی حیاطی در مسیر موفقیت آن هاست...

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۱
  • تعداد بازدید: ۲۵۹
  • گروه: خدمات HR

مشارکت کارکنان ، راز سود آوری در ساخت و ساز

بسیاری از کسب و کار ها دریافته اند که عدم مشارکت کارکنان و کارگران مشکلی حیاطی در مسیر موفقیت آن هاست. شرکت های زیادی از طریق بررسی نظر سنجی های میزان رضایت و فعالیت های پس از اتمام کار کارگران به این موضوع رسیده اند. با این اوصاف مشارکت کارگران نقش به شدت مهمی در صنعت ساخت و ساز ایفا می کند.

چرا این موضوع تا این اندازه برای صنعت ساخت  ساز اهمیت دارد؟

شناخت شرایط و متغیر های هر محیط برای سطح سودآوری و کارایی بالا اهمیت خاصی دارد. به همین دلیل، در صنعتی مثل ساخت و ساز که وابسته به نیروی انسانی با مهارت های خاص مانند مهندسان و متخخصان و اپراتور های ماشین برای فعالیت های روزانه اش است، مشارکت و اهمیت کارکنان به کار بسیار مهم است.

سطح مشارکت کارگران سود آوری افزایش درآمد

سطح مشارکت کم کارکان در بخش ساخت و ساز و عمران می تواند موجب هزینه هایی از قبیل جایگزینی نیرو، آموزش، تاخیر یا خرابی کار شود. البته این ها تنها مشکلات موجود نیستند. کارکنانی که کار را از خودشان نمی دانند، معمولا بازدهی و کارایی پایین و نرخ غیبت بالا نیز دارند. این موضوع ضرری معادل 450 تا 550 میلیارد دلار به ایالات متحده هر ساله وارد می کند.

بازدهی و سودهی کارکنان معیاری مهم در صنعت عمران است. بدون نیروی انسانی مناسب، پروژه ممکن است به دلیل توقف های پیاپی به زیان برسد.

مشارکت کم کارکنان همچنین می تواند موجب عواقب زیان بار دیگری چون محیط کاری ضعیف و کسالت بار و عدم همکاری و پشتیبانی از سوی کارکنان شود.

اما با وجود همه این ها باز هم بازدهی پایین مهم ترین ریسک مشارکت کم کارگران است. دلیل این موضوع هم نه تنها هزینه جایگزینی بالای نیروی انسانی است، بلکه اطلاعات مهم شرکت هم هست که آن ها با خودشان به بیرون می برند. این موضوع بیشتر از هرچیز دیگر شرکت را در بازار رقابتی ضعیف و آسیب پذیر می کند. برای افزایش مشارکت کارکنان توصیه می کنیم نکات مهم در برخورد با نیروی انسانی را نگاهی بیندازید.
برگرفته از : blog.bulldozair.com


باپیمانکار بستری برای تامین نیروی متخصص


 

 

+