چرا استخدام "فقط نخبگان" اشتباه است؟

چرا استخدام "فقط نخبگان" اشتباه است؟

برای بهترین بودن باید بهترین ها را استخدام کنیم. ما باید برای برنامه های استخدام کلیدی شرکت فقط سراغ آموزشگاه ها و دانشگاه های سطح اول برویم. شاید در کنار آن به چند موسسه دیگر هم مراجعه کنیم.درسته؟

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۷
  • تعداد بازدید: ۳۲۳
  • گروه: خدمات HR

چرا استخدام "فقط نخبگان" اشتباه است؟

تیم مدیریتی شما تصمیم داره تا فقط از نخبگان و دانشگاه های سطح اول استخدام کند؟ این نشانه خوبیست. بدین معنی که آن ها برای بهبود کار شرکت انگیزه دارند، مثبت نگر اند و ... سخنی که خیلی از تیم های مدیریتی در جلسات تصمیم گیری عنوان می کنند این است که :

برای بهترین بودن باید بهترین ها را استخدام کنیم. ما باید برای برنامه های استخدام کلیدی شرکت فقط سراغ آموزشگاه ها و دانشگاه های سطح اول برویم. شاید در کنار آن به چند موسسه دیگر هم مراجعه کنیم.

اما به این تئوری چند ایراد وارد است.

  1. شاید کمپانی و شرکت شما محل کار جذابی برای فارغ التحصیلان چنین دانشگاه ها و مدارسی نباشد.
  2. فارغ التحصیلان نخبه شاید در چنین زمینه های کاری قبلا مشغول نبوده و الان هم انگیزه ی چنین کاری نداشته باشند.
  3. در نظر بگیرید که شاید نیرو های ماهر دیگری مناسب برای سمت شغلی خالی شما وجود داشته باشند، با هزینه جذب کمتر، حداقل دستمزد و ریسک ترک شغل پایین تر که به همان اندازه ی نیروی نخبه برای شغل مورد نظر مناسب هستند.

مطالعه ای که در ماه جولای سال 2016 توسط مکینزی انجام شد و تحت عنوان "سه موردی که مطالعات مردم شناسی نشان داد نیروی انسانی شرکت ها اشتباه فهمیده است." بیان کرد که بانکی در اسیا با تمرکز بر روی فارغ التحصیلان نخبه اقدام به جذب 8000 نیروی تازه برای 30 شعبه کرد. درحالیکه این شرکت انتظار رشد 70 درصدی داشت، با رشد تنها 26 درصد در بازده کاری و 14 درصد رشد سودآوری مواجه شد. در حالی که میزان ریسک ترک شغل توسط کارکنان به 80 درصد رسیده بود!

استخدام نخبگان اشتباه است؟

این مقاله نهایتا نشان داد که استخدام از داخل گروه شغلی، یعنی افراد با تجربه در هر زمینه، نسبت به استخدام نیروی های نخبه بی تجربه، نتیجه بهتری می دهد.

شاید با بیان موارد بالا به تیم مدیریتی شرکت که با تفکرش موجب نگرانی شما شده، بتوانید تصمیم آن ها را تغییر دهید. :)


باپیمانکار،  بستری برای یافتن نیروی آماده به کار مورد نظر شما


 

+