در دوران رکود ساخت و ساز بهترین استراتژی پیمانکاران در رابطه با تامین نیرو چگونه باید باشد؟

در دوران رکود ساخت و ساز بهترین استراتژی پیمانکاران در رابطه با تامین نیرو چگونه باید باشد؟

رکود اقتصادی همواره یکی از عوامل تهدید کننده رونق کسب و کارها محسوب می شود و چنانچه تدابیر لازم برای مقابله با تاثیرهای مخرب آن بر پیکره کسب و کار  اندیشیده نشود صاحبان کسب و کار متحمّل ضررهای شدیدی می شوند.

 • تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۲
 • تعداد بازدید: ۳۱۱
 • گروه: خدمات HR

در دوران رکود ساخت و ساز بهترین استراتژی پیمانکاران در رابطه با تامین نیرو چگونه باید باشد؟

رکود اقتصادی همواره یکی از عوامل تهدید کننده رونق کسب و کارها محسوب می شود و چنانچه تدابیر لازم برای مقابله با تاثیرهای مخرب آن بر پیکره کسب و کار  اندیشیده نشود صاحبان کسب و کار متحمّل ضررهای شدیدی می شوند.

مدیران ارشد شرکتها از جمله شرکتها و پیمانکاران عمرانی باید استراتژی های مناسبی را برای حفظ رونق کاری خود اتخاذ نمایند تا علاوه بر حفظ سرمایه و تداوم حیات شرکت از نابودی آن بدلیل کاهش تقاضا و عرضه جلوگیری بعمل آمده و به سودآوری نیز برسند. در دوره بحران اقتصادی باید استفاده از منابع موجود بگونه ای باشد که حداکثر بهره وری حاصل گردد زیرا که در این دوران شرکتها بسیار آسیب پذیر شده و حتی با کوچک ترین اشتباه در مدیریت منابع، خسارت های زیادی به بار می آید.

یکی از عوامل مهم دخیل در کسب وکارها، نیروی انسانی می باشد و چنانچه افراد با بینش و تدبیر لازم بکار گرفته شوند به انسجام و رشد کاری شرکت کمک شایانی می کنند. امروزه رویکردهای متنوع و سودمندی در اختیار مدیران شرکتها از جمله شرکتهای عمرانی قرار گرفته که به آنها توانایی لازم برای برداشتن گام های صحیح و هوشمند در راستای حفظ و رونق کاری خود در دوران رکود اقتصادی را می دهد.

یکی از رویکردهای مفیدی که مورد اقبال شرکتها قرار گرفته شرکت های برون سپاری جذب و استخدام نیرو و تامین نیروی پیمانکاران می باشد که به منظور ارائه خدمات در زمینه جذب نیروی انسانی مورد نیاز شرکت ها و پیمانکاران عمرانی فعالیت می نمایند.

 این شرکت ها برای کسب و کارها دوام و پایداری در شرایط بحرانی را به ارمغان می آورند و چه بسا بتوانند تهدید ها را به فرصت های طلائی تبدیل نمایند. خدمات شرکت های برون سپاری جذب نیروی انسانی و از جمله متخصصین عمرانی که در دوران رکود راه گشای مناسبی برای کسب و کارها می باشد عبارتند از:

 • چرخه استخدام کوتاه مدت

در بعضی از موارد به رغم بازدهی مناسب و کارآمد برای بهبود امور، نیاز به جذب افراد امری ضروری می باشد تا با تکیه بر توانایی های این افراد بتوان بر شرایط نامطلوبی که بر پیکره شرکت سایه افکنده غلبه نمود. در چنین مواردی که شرکت با بحران های متعددی روبرو می باشند سپردن امور جذب نیرو به متخصصین این امر منجر به حداکثر بازدهی می گردد. شرکت های برون سپاری جذب نیرو با تکیه بر دانش کارشناسان خود و بهره مندی از شیوه های اصولی امکان  جذب نیرو های متخصص را در کمترین زمان ممکن فراهم می نمایند. با توجه به زمان کوتاه و شیوه کارآمد جذب نیرو صرفه جویی محسوسی در هزینه ها حاصل می شود که در شرایط بحران مثبت و سازنده تلقی می گردد.

 

 • تعدیل نیرو با تکیه بر نیروی کار موقت

گاهی برای اجتناب از فروپاشی کسب و کار شرکت ها، تعدیل نیروی کار با توجه به عملکرد آنها اجتناب ناپذیر می باشد تا هزینه حاصل از تعدیل نیرو صرف امور ضروری گردد. در موارد مقطعی که حجم کار  افزایش می یابد بهره مندی از توان بالقوه نیروی کار موقت راهکار اساسی برای مقابله با اثر تعدیل نیرو خواهد بود.

 

 • جذب افراد نخبه و متخصص

بهره مندی از افرادی با ایده های ناب و مهارت بالا در شرایط بحرانی از راهکارهای مفید است، در دوران افول رشد اقتصادی گاهی ارائه خدمتی متفاوت عامل خروج از بحران بدلیل افرایش تقاضا خواهد بود. شرکت های تامین نیروی پیمانکاران با شیوه های دقیق به شناسایی افراد نخبه می پردازند و در صورت سپردن امور جذب نیرو به این شرکت ها امکان همکاری با افراد نخبه حاصل می گردد.

 

 • شریک شدن در خسارات ناشی از جذب افراد ناکارآمد

در شرایطی که بدلیل محدودیت منابع حداکثر کارایی مطلوب صاحبان کسب و کار می باشد، جذب افراد ناکارآمد از عوامل اصلی هدر رفتن منابع شرکتهای عمرانی محسوب می شود. برای کاهش اثر جذب افراد نامناسب استفاده از خدمات شرکت های تامین نیروی پیمانکاران مفید می باشد چرا که در صورت جذب افراد ناکارآمد مشتریان خود این شرکتها نیز کاهش می یابد لذا اینگونه شرکتها دقت زیادی در انتخاب متخصصی عمران و سایر نیروهای فنی دارند.

 

 • دسترسی به تحلیل های کارشناسی برای عبور از بحران

درک صحیح جایگاه شرکت و شناسایی نقاط قوت و ضعف، تاثیر مستقیم بر  روند کسب و کار در موارد بحرانی دارد. شرکت های تامین نیروی پیمانکاران راه حل ها و آموزش های کارآمدی را برای کارکنان و مدیران بخش های مختلف در راستای عبور از بحران و رشد اقتصادی ارائه می نمایند. حاصل این آموزش ها کمک به ارتقای سطح خدمات کسب و کار برای افزایش سودآوری می باشد.

 

 • بهبود بهره وری

در شرایطی که کمترین کاهش هزینه اثر بسزایی را در دوام حیات و رونق شرکت دارد شرکت های برون سپاری جذب نیرو با تکیه بر دانش افراد متخصص خود به تجزیه و تحلیل نیروی انسانی فعال در کسب و کار پرداخته و نکات قوت و ضعف عملکرد کارمندان را شناسایی می کنند و با ارائه راهکارها و آموزش های لازم به ارتقای دانش و مهارت کارمندان کمک می نمایند که حاصل آن کمک به بهبود بهره وری می باشد.

 

 •  دسترسی به تکنولوژی و ابزار

استفاده از تکنولوژی های روز عامل حرکت به سمت پیشرفت و ترقی محسوب می گردد. شرکت های تامین نیروی پیمانکاران از تکنولوژی های مناسب و کارآمدی برای تحلیل نیازهای انسانی شرکتها عمرانی، جذب افراد و متخصصین عمرانی و... بهره می برند و در شرایط بحران استفاده از خدمات این شرکت ها باعث می گردد با صرف کمترین هزینه مزیت استفاده از تکنولوژی بروز فراهم گردد.

 

 • مدیریت ریسک

شرکت های برون سپاری جذب نیرو با تحلیل شرایط شغل و مهارت نیروی جذب شده موجب کاهش ریسک جذب افراد نامناسب با شغل می شود چرا که جذب ناکارآمد، هزینه قابل توجهی را به بار می آورد و در شرایط رکود اقتصادی کمترین هزینه نابجا امری نامطلوب تلقی می گردد.

 

 • تمرکز بر برنامه ریزی راهبردی کسب و کار

در شرایط رکود تمرکز بر استراتژی های حل بحران می تواند برای عبور از شرایط نابسامان موجود امری مفید تلقی گردد. در این شرایط پرداختن مدیران به امور فرعی مانع از پیشروی کسب و کار در جهت عبور از بحران می باشد. شرکت های برون سپاری جذب نیرو با پذیرفتن تمام امور مرتبط با جذب و استخدام نیروهای فنی بار زیادی از دوش مدیران بر می دارند و آنها می توانند با فراغ بال بیشتری به تحقق اهداف اتخاذ شده بیندیشند و موانع و چالشها را پشت سر نهند.  

 

 

+