بالاخره کمی ثبات در بازار آهن آلات در هفته دوم تیرماه

بالاخره کمی ثبات در بازار آهن آلات در هفته دوم تیرماه

ابتدای هفته، روز شنبه بازار نوسانات عجیبی را شاهد بود. دیگر خبری از افزایش قیمت همه محصولات نبود؛ حتی بعضی دیگر ثبات هم نداشته و کاهش می یافتند و این موضوع افرادی که تازه اقدام به سرمایه گذاری کرده بودند را شوکه کرد...

بالاخره کمی ثبات در بازار آهن آلات در هفته دوم تیرماه 

ابتدای هفته، روز شنبه بازار آهن آلات نوسانات عجیبی را شاهد بود. دیگر خبری از افزایش قیمت همه محصولات نبود؛ حتی بعضی دیگر ثبات هم نداشته و کاهش می یافتند و این موضوع افرادی که تازه اقدام به سرمایه گذاری در آهن آلات کرده بودند را شوکه کرد. به عنوان مثال میلگرد آجدار بعضی کارخانه ها ۲۳۰ تومان افزایش یافت، بعضی دیگر ثابت ماند و محصول تعدادی کارخانه کاهش یافت.

در همان روز، بیشترین قیمت میلگرد مربوط به کارخانه نورد ایوان غرب بود. قیمت میلگرد سایز ۱۴ این کارخانه ۳۶۰۰ تومان اعلام شد. همچنین کمترین قیمت مربوط به کارخانه شاهرود بود که با قیمت ۳۴۰۰ تومان به معامله محصولات خود پرداخت.

اما پس از این برهه، روز گذشته قیمت ها در برخی از بخش ها، این بازار با ثبات مواجه شد. میلگرد آجدار که عده ای را نگران کرده بود به ثبات کلی رسید. همچنین کارخانه های نیشابور، بردسیر کرمان، حسن رود انزلی و... نرخ هایشان در روز گذشته ثابت اعلام شد.

البته در میان این ثبات قیمت ها، باز هم کارخانه هایی وجود داشت تا نظم بازار را برهم زنند. کارخانه هایی از قبیل سیادن ابهر و نورد ایوان غرب در روز گذشته قیمت میلگرد سایز ۱۴ خود را کاهش داد.

در این میان پروفیل ها نیز آرامش بودند. قیمت قوطی پروفیل ها روز گذشته بر پایه ۳۶۵۰ تومان اعلام شد. البته در این بخش نیز سه کارخانه جهان پرفیل، یزد و همچنین منورد میلاد یزد نظم بازار را برهم ریختند و قیمت قوطی آهن ضخامت ۲.۵ خود را با افزایش اعلام نمودند. کارخانه جهان پروفیل هم قیمت پروفیل خود را با ۳۰ تومان افزایش ۳۷۰۰ تومان اعلام نمود.

بازار تیرآهن متاسفانه همچنان روند صعودی دارد. تنها کارخانه ذوب آهن اصفهان قیمت هایش را با ثبات اعلام کرد.

با وجود این ثبات اما، با توجه به آمار داده شده، در حال حاضر هنوز بازار آهن آلات در شرایط خوبی به سر نمی برد و وضعیت به گونه ای است که نمی توان براحتی تصمیم گیری نمود. اینکه این وضعیت تا کجا ادامه دارد، سوالی است که برای اکثر متقاضیان و فروشندگان بوجود آمده و متاسفانه هیچکس نمی تواند پاسخ قطعی در این باره بدهد.

+